A cursus

Deze cursus is bedoeld voor jachthonden en hun voorjager om zich verder te bekwamen in de 2 disciplines die moeten worden beheerst om een SJP – A diploma te kunnen halen, maar zijn in het jachtbedrijf ook nuttig om verre apporten en aangeschoten wild snel te laten apporteren.

*Ook voor niet-KNJV leden

 

Inhoud

De cursus is gericht op de volgende 2 onderdelen:

 

Dirigeren
U leert hier om stapsgewijs de kunst van het sturen van uw hond naar  apporten over verschillende afstanden uit te voeren. Hoog appèl is hier belangrijk.

Uitwerken van een sleepspoor
Uw hond leert hier om via een sleepspoor een stuk (aangeschoten) wild na te zoeken. Ook dit wordt stapsgewijs opgebouwd.

 

Er is binnen de cursus geen ruimte om aandacht te schenken aan CB onderdelen. Dit moet u zelfstandig als training onderhouden.

 

Voorwaarden

Noodzakelijk is dat uw hond al over goed appèl en zoekkwaliteiten beschikt. Een (maar liefst meerdere) SJP – B diploma(’s) is voorwaarde om te kunnen deelnemen.
Het is mogelijk om de cursus te herhalen in een volgend jaar, mits daar nog enige verbetering van verwacht kan worden.

 

Locatie en tijd

Deze opleiding wordt op onze locatie in de groenstrook in Klundert gegeven op dinsdagavond.
De cursusavond begint om 19.00 uur en duurt ongeveer tot zonsondergang. De cursus start nadat eind maart de zomertijd is ingegaan.

 

Groepsgrootte

De cursus kent een maximum van 12 deelnemers.
De complete cursus is 16 lessen en zal worden afgesloten met een proefexamen.

 

Instructeurs

De instructeurs zijn Ger de Rooij en Rikus Leehuis.

 

Cursusgeld

Voor KNJV-leden € 275,- voor niet KNJV-leden € 325,-

 

Aanmelden