In memoriam Piet van Mierlo

In memoriam Piet van Mierlo

Beste jachthondenvrienden,

Afgelopen zondag, 27 augustus, is onze nestor, ons erelid en in de eerste plaats onze dierbare vriend Piet van Mierlo op 77 jarige leeftijd plotseling overleden.

Piet was de grondlegger van de huidige KNJV Jachthondencommissie Brabant West en erelid.

De meeste voorjagers kennen Piet als zeer gewaardeerd keurmeester en bevlogen instructeur. Piet bekleedde diverse officiele functies in de jachthondenwereld en de jacht, oa als secretaris/penningmeester van de CJP.

Nadat Piet zijn officiele functies had afgebouwd, bleef hij zeer betrokken bij onze commissie en bleef de activiteiten van onze commissie actief en kritisch volgen. In juni heeft hij nog gekeurd op onze onderlinge proef.

Piet heeft zeer veel betekend voor de commissie en voor ieder van ons persoonlijk. We zijn dankbaar voor de talrijke mooie herinneringen die nu op ieders netvlies liggen. We zullen zuinig zijn op wat hij achterliet.

Aanstaande zaterdag vindt onze jaarlijkse SJP in Heerle plaats.
Het tekent de liefde van Piet en zijn lieve vrouw Henny voor de jachthondensport, dat de uitvaart van Piet is uitgesteld naar een latere datum, zodat de proef kan doorgaan en de leden van de commissie, de keurmeesters en deelnemende voorjagers op een ander tijdstip afscheid kunnen nemen. Daar worden ook wij stil van.

Uiteraard zullen we deze dag gepast stilstaan bij het leven en overlijden van onze vriend Piet.

Namens de KNJV Jachthondencommissie Brabant West wens ik zijn lieve vrouw Henny en andere familie en vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Namens de JCBW,
Bert de Jager
Voorzitter