Van de voorzitter

Van de voorzitter

Beste jachthondenvrienden,

We mogen als KJV Jachthondencommissie terugkijken op een mooi jachthondenjaar. Vele cursisten hebben in 2015 hun doelen weten te bereiken. Een felbegeerd diploma of die enkele grote stap verder in de ontwikkeling van hond en voorjager.

2015
De proeven konden weer rekenen op een hoog aantal inschrijvingen en het aantal uitgereikte diploma’s was in prima verhouding met het aantal deelnemers en de zwaarte van de proeven.
Het aantal afmeldingen voor de proeven was minder dan voorheen, mede dankzij de maatregelen die we zelf hebben genomen en die van de zijde van Orweja in de vorm van regelgeving.

Een storende ontwikkeling die ik in 2015 op meerdere proeven ben tegengekomen vind ik het minimale aantal voorjagers dat na een proef bij de prijsuitreikingen nog aanwezig is. Na het behalen van een onvoldoende of zelfs een diploma, verdwijnt een groot deel van de deelnemers. Men neemt niet eens meer de moeite om het diploma in ontvangst te nemen of zich af te melden. Het is een landelijk verschijnsel. “Samen” lijkt ook in onze liefhebberij steeds meer plaats te maken voor “ik”. Een enkele keer was het aantal keurmeesters en helpers zelfs groter dan het aantal deelnemers bij de prijsuitreiking. De gedelegeerde sprak er terecht schande van. Persoonlijk vind ik het respectloos naar de organisaties en de andere deelnemers.

Na bijna 30 jaar nam Piet van Mierlo dit jaar afscheid als Orweja Keurmeester. Piet en de JHCBW zijn onafscheidelijk, Piet is erelid van onze JHC. We zullen zijn aanwezigheid als keurmeester op al onze proeven missen. Maar we zullen nog graag gebruik maken van zijn expertise en ervaring.

Jong belegen, extra belegen en belegen.
Op de MAP 2015 bij het afscheid van Piet de drie laatste voorzitters op de plaat gezet.

John van Steen heeft zijn activiteiten als commissielid en KJV Jachthondencommissaris van het gewest Noord Brabant per 1 januari neergelegd. John wil meer tijd besteden aan zijn gezin en zijn honden. Een keuze die wij alleen maar kunnen respecteren. We gaan John in de commissie en in de provincie missen als iemand die staat voor de jachthondensport met een heldere visie en verstand van zaken. We zullen John nog vaak tegenkomen als deelnemer met één van zijn honden of keurmeester op de proeven en wedstrijden.

Ineke de Jager heeft aangegeven na dit seizoen te stoppen met de Jongehondencursus.

Op 7 december 2015 moesten we helaas ook onverwacht afscheid nemen van Ben Hectors.
De Bolusberg is sinds 15 jaar onze warme plek voor 2 cursussen en 2 proeven. Ben stond met zijn Leny altijd klaar voor ons en onze cursisten.
We zullen Ben met zijn geheel eigen humor en zijn jachthondenkennis missen.

2016
Tevreden zijn we, maar ook kritisch op zaken die niet zo liepen als we voor ogen hadden. Het ontbreekt in onze commissie gelukkig niet aan reflecterend vermogen en we staan open voor opbouwende kritiek uit het veld. We proberen zo goed mogelijk te leren, te anticiperen en bij te sturen. Dit jaar hebben we apart tijd ingeruimd om over deze zaken te discussiëren.

Met nog 1 maand te gaan voor het cursusseizoen begint, mogen we ons verheugen op een grote belangstelling voor onze cursussen. De Jonge hondencursus draait volop sinds december en loopt op zijn eind. Niet alleen de jachthondenliefhebber, maar ook de jager en zijn/haar hond, onze oorspronkelijke doelgroep, vinden hun weg naar JHC Brabant West.

Ad Rovers is vanaf december 2015 instructeur.
Ad Leyten en Tanja van Dam zijn nieuwe helpers.

Wij willen in 2016 bezien of wij als JHC Brabant West onze steen kunnen bijdragen aan een tweetal praktische zaken die zijn ingezet door John van Steen, een 2e MAP in Noord Brabant en de Provinciale proef die dit jaar in Noord Brabant gehouden wordt. In afwachting van de nieuwe jachthondencommissaris.

We hebben er veel zin in. We kunnen in dit stukje van Brabant een mooi jachthondenjaar tegemoet zien als het aan ons ligt. Hoewel we nog wel wat uitdagingen hebben. Zoals de vergrijzing in onze commissie. Giel, mijn voorganger, schreef er al eens over. En als ik eens rondkijk dan zie ik een club hele enthousiaste mensen, jachthondenmensen in hart en ziel die heel veel tijd en energie stoppen in het hondenwerk, voor onze commissie, maar ook daarbuiten.

Maar ik zie ook grijze koppen.
We zullen moeten inzetten op verjonging en vernieuwing, helpers, instructeurs. Jachthondenmensen met een blik en een visie op een jachthondenwereld in de toekomst. Een veranderende jachthondenwereld. Zodat wij u en toekomstige voorjagers kunnen blijven bedienen met cursussen en proeven die KJV waardig zijn en passen in de tijd. Daar ligt nog een klus.

Ik wens u allen een fantastisch jachthondenjaar toe.

Bert de Jager
Voorzitter